img_arrow.png, 2,1kB Revize elektrických zařízení nn, vn a ochrany před bleskem (LPS)

Revize el. zařízení výchozí a pravidelné podle ČSN 33 2000-6 v termínech podle ČSN 33 1500/Z4, revize el. zařízení pracovních strojů pomocí přístroje MULTISERVICER MI 2170 podle ČSN EN 60204-1, protokoly o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-53 ed.2 a pravidelné revize elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed.2.

img_arrow.png, 2,1kB Projektování elektrických zařízení

Projekty ochrany před bleskem (LPS), projekty elektrických přípojek k územnímu souhlasu nebo stavebnímu řízení, i projekty k provedení stavby elektrického zařízení a projekty skutečného provedení elektrického zařízení podle vyhlášky č. 499/2006 v platném znění.

img_arrow.png, 2,1kB Výpočty osvětlení a tepelné ztráty

Výpočty denního osvětlení podle ČSN 73 0580-1 a umělého osvětlení a oslnění podle ČSN EN 12464-1. Výpočty tepelných výkonů a návrhy elektrického vytápění elektro akumulačními kamny, elektrickými přímotopy, elektrickými sálavými panely nebo elektrickým podlahovým vytápěním.

img_arrow.png, 2,1kB Školení a přezkušování pracovníků v elektrotechnice podle vyhl. č. 50/1978 Sb.

Provádíme školení, zkoušky a přezkušování pracovníků v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
– kvalifikace podle § 6 – pracovníci pro samostatnou činnost
– kvalifikace podle § 7 – pracovníci pro řízení činnosti
– kvalifikace podle § 8 – pracovníci pro řízení činnosti dodavatelsky
– kvalifikace podle § 8 – pracovníci pro řízení provozu
– kvalifikace podle § 10 – pracovníci pro samostatné projektování
– kvalifikace podle § 10 – pracovníci pro řízení projektování