img_arrow.png, 2,1kB Informace o naší nabídce

Revize elektrického zařízení nn, vn a ochrany před bleskem (LPS), výpočty rizik ochrany před bleskem podle ČSN EN 62305-2 i v objektech třídy A a B, výpočty denního, umělého osvětlení a výpočty tepelných výkonů a návrhy otopných soustav.

Projektování elektrických zařízení k rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, pro ohlášení stavby, pro vydání stavebního povolení, pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby řízení podle vyhlášky č. 499/2002 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Projektování elektrického vytápění k územnímu souhlasu, územnímu řízení a stavebnímu řízení podle vyhlášky č. 499/2002 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., navrhování otopných soustav. Poradenská činnost, školení a přezkušování pracovníků v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Zpracováváme průkazy ENB (energetické náročnosti budov) podle vyhlášky 178/2013 Sb. a provádíme kontroly kotlů a otopných soustav podle zákona 194/2013 Sb. Provádíme termografickou diagnózu budov dle ČSN EN 13187.