img_arrow.png, 2,1kB Termografická diagnóza budov

V současné době je termovizní technika prakticky jedinou možností, jak spolehlivě a v dostatečném rozsahu (například celé budovy), odhalit tepelné mosty a další anomálie v pláštích budov. Princip termovizní diagnostiky je založen na měření teplotního pole snímaného objektu pomocí termovizní kamery. Výstupem je tzv. termogram, který si lze představit jako klasickou fotografií, ale barva zde nevyjadřuje barevnost snímaného objektu, ale jeho teplotu.

img_arrow.png, 2,1kB Měření úniku tepla, kontrola zateplení

Pomocí termokamery jsme schopni odhalit tepelné úniky z rodinných domů a bytů, hal, skladů či jiných budov, a tak Vám pomoci ušetřit výdaje za vytápění. Měření provádíme podle ČSN EN 13187 - Tepelné chování budov - Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov - Infračervená metoda.

img_arrow.png, 2,1kB Příklady využití

a) kontrola kvality střešní krytiny a detekce porušených míst
b) kontrola kvality provedeného zateplení (např. před převzetím od zhotovitele)
c) detekce špatně provedené izolace ve stěnách budovy a chybějící izolace na přechodu stěn a střechy
d) kontrola zateplení
e) kontrola kvality foukané izolace
f) další vady a anomálie