img_arrow.png, 2,1kB Projektování plynového zařízení

Projektování plynových zařízení k rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, pro ohlášení stavby, pro vydání stavebního povolení, pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby řízení podle vyhlášky č. 499/6002 Sb. v platném znění a Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Projektování plynového zařízení pro rozšíření místních distribučních plynovodů NTL a STL, plynových přípojek NTL a STL, domovních plynovodů NTL i STL venkovních i vnitřních, průmyslových plynovodů atd.

img_arrow.png, 2,1kB Projektování plynového vytápění, vaření a ohřevu TV

Projektování plynového vytápění objektů a ohřevu TV (dříve TUV) pomocí plynových spotřebičů – plynových kotlů, plynových ohřívačů vody, plynových topidel, k územnímu souhlasu nebo stavebnímu řízení, projektování prováděcích projektů plynového zařízení.